Odborná spôsobilosť

 

   

Technické zázemie

Na meranie hladín akustického tlaku sa používa zvukomerná technika NORSONIC v triede presnosti 1 (0) podľa STN IEC 60651 a 60804. Pri zložitejších a náročnejších meraniach je možné použiť naraz viac zvukových analyzátorov (napr. paralelné merania hluku z toho istého zdroja v rôznych meracích bodoch). Všetky meracie prístroje majú platné overenie v zmysle zákona NR SR č.142/2000 o metrológii v znení neskorších predpisov. 

Obsah protokolu sa môže prispôsoobiť nárokom zákazníka podľa zložitosti riešenej problematiky. Sofrwarové postprocesingové spracovanie nameraných výsledkov umožňuje dodatočne identifikovať požadované zdroje hluku alebo vylúčiť nežiadúce prejavy hlukového pozadia. Každé vyhodnotenie meraní štandardne obsahuje minimálne:

  • určujúce veličiny akustického tlaku požadované pre daný druh merania,
  • grafický časový záznam hladín hluku,
  • frekvenčné tretinooktávové spektrum v numerickom aj grafickom zobrazení,
  • štatistickú analýzu výskytu hladín akustického tlaku (percentily)  

Certifikáty

KONTAKT

EnA CONSULT Topoľčany s.r.o., 956 12 Preseľany č. 565

Ing. Vladimír Plaskoň (konateľ) - 0907561938 - akustika.sk@gmail.com

Mgr. Jozef Kajan (merací technik) - 0948716692 - jek.universum@gmail.com

 

 

 

 


Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky