Akreditované meranie hluku

v životnom a v pracovnom prostredí

Akreditované meranie vzduchovej nepriezvučnosti

priečok, stropov a obvodových plášťov budov

Hlukové štúdie

pre účely EIA, DUR, zmeny ÚPD atď...

 

Spoločnosť EnA CONSULT Topoľčany s.r.o. pôsobí na trhu  v oblasti poskytovania služieb v oblasti objektivizácie a predikcie 
environmentálneho hluku už od roku 2005. Tieto služby zabezpečuje náš tím interných a externých spolupracovníkov s niekoľkoročnou praxou v štátnej správe vo sfére verejného zdravotníctva, vďaka čomu realizuje profesionálnu činnosť zohľadňujúc najmä špecifické požiadavky orgánov štátneho zdravotného dozoru a ochrany životného prostredia.

Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí ako aj meranie nepriezvučnosti stavebných konštrukcií budov sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS)

 

KONTAKT

EnA CONSULT Topoľčany s.r.o., 956 12 Preseľany č. 565

Ing. Vladimír Plaskoň (konateľ) - 0907561938 - akustika.sk@gmail.com

Mgr. Jozef Kajan (merací technik) - 0948716692 - jek.universum@gmail.com 


Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky